Kaj je decentraliziran finančni sistem (DeFi) — Matjaž Škorjanc

V čem se decentralizirane finance (DeFi) razlikujejo od tradicionalnih

Decentralizirane finance (DeFi) se imenujejo tudi odprte finance.

Finančni sistem, ki deluje brez osrednjega oz. centralnega organa

Matjaž Škorjanc pravi, da decentralizirane finance delujejo brez nadzora kakršnega koli osrednjega oz. centralnega organa, kar je v neposrednem nasprotju s tradicionalnim finančnim sistemom.

Decentralizirane menjalnice v primerjavi s tradicionalnimi finančnimi institucijami

Vsakič, ko na primer nekaj kupite na spletu s kreditno kartico, sta v verigi, še preden sredstva prispejo do prodajalca, vpleteni dve stranki — banka (bančni račun) in podjetje, ki izda kreditno kartico.

Decentralizirano izposojanje brez odvisnosti od finančne institucije

Če si želite izposoditi denar pri tradicionalnih bankah ali ponudnikih finančnih storitev, morate dokazati, da ste kreditno sposobni in da imate sredstva za vračilo, preden vas sprejmejo kot stranko, pravi Matjaž Škorjanc.

Kako delujejo decentralizirane finance (DeFi)

Decentralizirani finančni sistem je za svoje delovanje odvisen od rudarske programske opreme, računalniškega programa, digitalnih valut, digitalnih valut samih in pametnih pogodb.

Kako delujejo pametne pogodbe

Izraz pametne pogodbe je lahko zavajajoč, saj ne odraža pogodbe iz resničnega sveta, ki jo uporabljajo finančne institucije, pravi Škorjanc.

Ali lahko izničite dejanja v DeFi aplikacijah

Pogoji, določeni v DeFi aplikacijah, so lahko na decentraliziranih borzah razmeroma preprosti, lahko pa vključujejo toliko podrobnosti, kolikor jih želita obe strani. Matjaž Škorjanc pravi, da se ti vpišejo tudi na verigo blokov (blockchain).

Katere vrste dApps in DeFi produktov so trenutno na voljo

Za nepoznavalce se ideja o izposoji sredstev brez centraliziranih borz in vseh običajnih finančnih institucij, kot je banka, sliši kot nekaj iz daljne prihodnosti.

Glavne razlike med DeFi produkti in tradicionalnimi finančnimi storitvami

DeFi aplikacij ne vodi podjetje in ekipa zaposlenih. Namesto tega je pogodba zapisana v kodi pametne pogodbe, ki je nameščena v verigi blokov (blockchain). Od tam se aplikacija samodejno izvaja prek ekosistema in mehanizma soglasja (angl. Consent mechanism).

Krepitev zaupanja uporabnikov z mehanizmom soglasja

Vse dejavnosti transakcij, ki se izvajajo s pomočjo tehnologije blockchain, so javne, da si jih lahko ogleda kdor koli in kjer koli.

Druge pomembne razlike pri transakcijah z uporabo dApps

dApps so od začetka vedno globalne narave. To pomeni, da imajo vsi, ne glede na to, ali uporabnik živi v Franciji ali ZDA, enak dostop do enakih finančnih storitev DeFi za transakcije z digitalnimi sredstvi.

dApps ponujajo prilagodljivo uporabniško izkušnjo

Decentralizirane finančne aplikacije so dejansko odprti vmesniki aplikacijskih programov (angl. Application Program Interface — API), kar pomeni, da lahko aplikacijo izdela vsakdo.

Hitro rastoči sektor digitalnih sredstev

DeFi je trenutno eden najhitreje rastočih sektorjev digitalnih sredstev (tako kot rudarjenje digitalnih valut).

O Matjažu Škorjancu iz podjetja NiceHash

Matjaž je soustanovitelj in nekdanji tehnični direktor podjetja NiceHash. NiceHash je ustanovil v Sloveniji leta 2014, ko je na trgu rudarjenja digitalnih valut opazil vrzel za uporabniku prijazno mesto oz. odprti trg, na katerem bi sodelovali kupci in prodajalci računalniške moči za rudarjenje digitalnih valut (z možnostjo uporabe rudarske programske opreme). Matjaž je strokovnjak za programiranje in visoko usposobljen za tehnologijo veriženja blokov, operacijske sisteme, rudarsko programsko opremo in omrežja za rudarjenje digitalnih valut.

--

--

Matjaž Škorjanc is co-founder and former CTO of NiceHash, a cryptocurrency exchange and hash power marketplace.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Matjaž Škorjanc

Matjaž Škorjanc

Matjaž Škorjanc is co-founder and former CTO of NiceHash, a cryptocurrency exchange and hash power marketplace.